Stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství k tělovýchovným prohlídkám

  1. Hlavní význam mají sportovní lékařské prohlídky u dětí při vstupu do intenzivního tréninku s ambicemi na závodní, výkonnostní sport. Ten je schopno zvládnout jen dítě ve velmi dobrém zdravotním stavu.

  2. Tělovýchovně lékařská prohlídka je rovněž velmi důležitá a povinná u vrcholových sportovců. Doporučuje se také, pokud se k intenzivnímu rekreačnímu a výkonnostnímu sportu vrací člověk ve věku nad 35 let po víceleté přestávce.

  3. Rozsah a náplň prohlídky s posudkovým závěrem je především věcí lékaře s patřičným vzděláním, nikoli sportovního svazu. Minimální verze pro zájmový, nezávodní a rekreační sport zahrnuje detailní anamnestické vyšetření, fyzikální vyšetření a klidové EKG. Minimální verze pro závodní sport je rozšířená o zátěžový test a vyšetření pohybového aparátu. Podle typu a specifik daného sportu či disciplíny lze po dohodě se sportovními svazy prohlídku rozšířit.

  4. Požadovat úhradu prohlídky ani její části od systému solidárního zdravotního pojištění nelze („sport není diagnóza“). Z bonusových prostředků však přispívají některé zdravotní pojišťovny. V případě zachycení patologie je pak další vyšetření a léčení hrazeno ze zdravotního pojištění stejně jako u ostatních pojištěnců.

  5. Tělovýchovně-lékařské prohlídky výkonnostním a vrcholovým sportovcům provádí atestovaný tělovýchovný lékař a finanční krytí tohoto vyšetření nese sportovec nebo jeho oddíl. Rozsah vyšetření doporučujeme ponechat na erudici odborného lékaře, protože lékařskou prohlídku nelze definovat kódy vyšetření užívaných pro nemocné pacienty.

  6. Za posudkový závěr sportovní prohlídky odpovídá lékař, který sportovní prohlídku potvrdil. Odpovědnost za absolvování tělovýchovně lékařské prohlídky nese sportovec. Pokud sportovec nemá platnou prohlídku v souladu s výše uvedenými zásadami, za případné poškození zdraví nebo smrt při organizovaném sportu nese jeho sportovní svaz, organizátor soutěže nebo rozhodčí.

Související odkazy:

Tělovýchovně lékařské preventivní prohlídky
Obor tělovýchovné lékařství
Legislativa
Stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství k tělovýchovným prohlídkám