Nadstandardní péče – Manažerská prohlídka

Lidský kapitál je v současné době největší devizou úspěšných firem. Lidské zdroje (HR) jsou tím jediným, co stále dokáže vytvořit výraznou konkurenční výhodu. U manažerů to platí dvojnásobně. V případě ztráty některého z manažerů, ať už dočasně či trvale, vzniká firmě nelehký a v krátkém horizontu často téměř nemožný úkol nahradit daného řídícího pracovníka. Přesto k nim kvůli psychickému a fyzickému vypětí často dochází.

Aby firmy mohly těmto výpadkům, způsobujícím velké finanční ztráty a organizační problémy, předcházet, doporučujeme, aby využily komplexního zdravotního programu pro své manažery. Mohou tak uchránit zdraví svých vrcholových pracovníků a zároveň tak předcházet problémům a finančním ztrátám. Zdravotní péče je samozřejmě i zajímavým zaměstnaneckým benefitem.

Komplexní zdravotní program pro manažery
(a nejen pro ně)

Ve vyspělých zemích umírá kolem 85% lidí na onemocnění srdečněcévní (kardiovaskulární) a nádorová (onkologická) a nemoci s nimi spojené. Při boji s nimi je nejdůležitější včasné odhalení onemocnění, znalost individuálních rizikových faktorů a prevence. Proto nabízíme nadstandardní kardiovaskulární a onkologický vyhledávací (screeningový) program.

Program byl vypracován dle metodiky našeho předního centra Masarykova onkologického ústavu pod vedením Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. na základě posledních statistických dat.

Jde o sérii odborných vyšetření, které každému klientovi na základě podrobného fyzikálního vyšetření, laboratorního vyšetření krve a moči, ultrazvuku břicha, rentgenu srdce a plic, TOKS, EKG, genetických předpokladů, životního stylu a návyků odhalí míru rizika nejčastějších onemocnění.

Po komplexním vyhodnocení všech testů dostane pacient podrobnou lékařskou zprávu s výsledky všech vyšetření a konkrétní doporučení, jak postupovat dál, čeho se v životě vyvarovat a jak změnit navyklé stereotypy, aby se riziko kardiovaskulárních a onkologických problémů včas odvrátilo.

Investice se jistě vyplatí zdravotně i finančně, v rámci závodní preventivní péče je daňově uznatelná.

PS: komplexní zdravotní program samozřejmě není pouze a jen pro manažery, je určen každému, kdo myslí na své zdraví jako investici do budoucnosti.

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat v ordinačních hodinách na čísle 387411287, zdarma Vám zpracujeme nezávaznou nabídku. Naše ceny Vás jistě mile překvapí.

Zdroj: http://www.sportklinik.cz/

Související odkazy:

Manažerská prohlídka
Obsah komplexního zdravotního programu pro manažery
Nejčastější dotazy