Legislativa

V rámci prevence selhání životních funkcí – v zájmu vyhledání a odstranění zdravotních oslabení u osob před intenzivní zátěží např. před přijímací sportovní talentovou zkouškou a před praktickou výukou tělesné výchovy a sportu a to nejen na vysokých školách.

Z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/1991

  • §10a/odst.1: „Preventivní lékařské prohlídce jsou povinni se podrobit: a) účastnící všech forem povinné tělesné výchovy“

  • §10a/odst.2: „Účastníci tělovýchovných a sportovních akcí jsou povinni prokázat svou zdravotní způsobilost předložením lékařského posudku.“

  • §10b: „Organizátoři, rozhodčí, trenéři, cvičitelé, instruktoři a ostatní pracovníci při zabezpečování účasti na tělovýchovné a sportovní akci jsou povinni kontrolovat, zda sportovci zúčastňující se tělovýchovných a sportovních akcí mají posudek o zdravotní způsobilosti.“

Související odkazy:

Tělovýchovně lékařské preventivní prohlídky
Obor tělovýchovné lékařství
Legislativa
Stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství k tělovýchovným prohlídkám