Obsah komplexního zdravotního programu
pro manažery:

  • lékař odebere Vaši anamnézu, tzn., zeptá se Vás na všechny okolnosti, které by mohly ve svém důsledku vést ke zvýšenému riziku výskytu nádorové či srdečně-cévní choroby
  • lékař provede podrobné fyzikální vyšetření, jehož součástí je vyšetření všech dostupných smyslů a orgánových soustav těla
  • absolvujete odběr krve a moči k laboratornímu vyšetření (vyšetříme krevní obraz s rozborem erytrocytů, leukocytů a krevních destiček, jaterní testy a funkce ledvin, hladinu cukru v krvi, spektrum tuků, sedimentace jako ukazatel zánětu, nádorové markery na prostatu a biochemický rozbor moči a sedimentu)
  • vydáme Vám testovací sadu na okultní (skryté) krvácení ze zažívacího traktu s přiloženým návodem (Haemoccult) k prevenci nádorů střeva
  • pořídíme záznam EKG (elektrokardiogram) k vyšetření srdeční činnosti
  • provedeme rentgenový snímek srdce a plic
  • provedeme ultrazvukové vyšetření břicha zaměřené na vyšetření jater, žlučníku a žlučových cest, slinivky, sleziny a ledvin
  • bude probrán stravovací režim a složení jídla, pohybový režim a u kuřáků v případě zájmu intervence odvykání kouření
  • preventivní program bude zakončen celkovým zhodnocením stavu a výsledků provedených vyšetření, bude následovat doporučení dalšího postupu včetně poskytnutí výsledků všech provedených vyšetření

Související odkazy:

Manažerská prohlídka
Obsah komplexního zdravotního programu pro manažery
Nejčastější dotazy