Nejčastější dotazy

Proč onkologický screening?

  • přibližně každý 3. obyvatel České republiky onemocní v průběhu svého života nádorovým onemocněním
  • každoročně onemocní nádorovým onemocněním zhruba 60 000 obyvatel České republiky
  • 29 000 obyvatel této země na nádorové onemocnění každoročně zemře

Česká republika zaujímá ve výskytu řady onkologických onemocnění přední místa, ve výskytu rakoviny tlustého střeva má dokonce smutný světový primát. I když se během posledních let daří stále více lidí vyléčit, pořád platí, že řada z nich přichází k lékaři až v pokročilém stadiu nemoci, kdy je léčba podstatně náročnější a šance na život podstatně menší. Základním a provždy platným pravidlem tedy je a vždy bude, že čím dříve zjištěné a méně pokročilé onemocnění je léčeno, tím větší je naděje na jeho vyléčení.

Proč kardiovaskulární screening?

Ačkoliv v léčbě kardiovaskulárních nemocí se řadí Česko k evropské špičce, ve výskytu této choroby patříme k evropskému průměru. Ročně u nás na kardiovaskulární onemocnění umírá více než 50 tisíc lidí, tedy zhruba každý druhý zemřelý. Nejznámější jsou infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Je to díky nedostatečnému využití možností screeningu, též nízké propagaci prevence a zdravého životního stylu. Nejrizikovějšími faktory jsou genetické předpoklady, tučná strava, nedostatek pohybu a kouření, ale zejména nediagnostikovaná či neléčená cukrovka, vysoký krevní tlak a stresové situace.

Kardiovaskulární screening se doporučuje nejen lidem s již prokázanou ischemickou chorobou srdce či anamnézou cévní mozkové příhody, ale i pacientům bez příznaků, ovšem se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění díky nahromadění výše jmenovaných rizikových faktorů či se zděděnou genetickou výbavou, tedy častým výskytem kardiovaskulárních nemocí v rodině.

Proč platit?

Zdravotní péče o obyvatelstvo je nesmírně nákladná záležitost. Žádný stát – ani z těch nejvyspělejších – nemá na to, aby hradil veškerou zdravotní péči jen z prostředků povinného zdravotního pojištění. Musíme si zvyknout na to, že jsme za své zdraví odpovědni sami, že nemůžeme od státu očekávat, že se postará o všechno. Proto bychom měli využívat všech možností, jak onemocněním předcházet, sami aktivně vyhledávat preventivní programy, které dávají určitou vnitřní jistotu, že se nám zatím zákeřná nemoc vyhýbá. Tak, jak jsme ochotni – a vůbec o tom neuvažujeme – s autem jezdit na pravidelné garanční prohlídky, abychom měli jistotu, že nám na silnici neselže (a vůbec se nedivíme, že nás stojí mnohdy tisíce), tak bychom si měli zvyknout chodit na jakési „garanční prohlídky“ i se sebou samými (a věnovat určitý obnos i do svého zdraví).

Co nabízíme?

Jistý „balíček“ vyšetření. Pokud tato vyšetření absolvujete s negativním nálezem, budete mít určitou pravděpodobnost, že k danému datu netrpíte srdečněcévní či nádorovou chorobou.

Co když se zjistí nějaké onemocnění?

Samozřejmě je neponecháme svému osudu a předáme Vás příslušnému odborníkovi podle charakteru onemocnění. U některých onemocnění můžeme poskytnout i další léčebnou péči.

Co když se zjistí onemocnění nádorové zhoubné povahy?

V případě zjištění zhoubného nádoru Vás doporučíme neprodleně na specializované pracoviště. I tady platí, že čím dříve se jakékoliv onemocnění zjistí, tím snáze lze vyléčit.

Jak se dozvím výsledek vyšetření?

Většinou při osobní konzultaci po provedení všech vyšetření, ale po domluvě je možno i telefonicky se zasláním všech výsledků vyšetření na Vaši adresu.

Budu mít po prohlídce jistotu, že nemám onkologické onemocnění?

Jistotu ano, ale nikoliv stoprocentní. Tu Vám nedá nikdo.

Proč?

  • Může se stát, že nádorové onemocnění je zatím v takovém stadiu, že je pod hranicí zjistitelnosti – bylo ještě tak malé, že je nebylo možno na zobrazovacích vyšetřeních ani v krvi odhalit.
  • Po preventivní prohlídce (třeba i krátce po ní) došlo v organizmu k transformaci (změně) z buňky normální na buňku nádorovou. Bude pak velmi záležet na tom, o jak rychle rostoucí nádor půjde. Pokud se bude jednat o nádor velmi rychle rostoucí (jehož buňky se velmi rychle dělí) – tím vynikají zejména některé nádory vycházející z krevní a mízní tkáně – leukemie a lymfomy – bude jím již za měsíc napadena značná část organizmu (naštěstí jsou tato onemocnění vysoce citlivá k léčbě). Neměli jsme tedy možnost při vyšetření toto onemocnění zachytit, neboť ještě neexistovalo.
  • Absolvovaná vyšetření nepokrývají celou škálu zhoubných nádorových onemocnění, jen těch všeobecně nejčastějších. Z těchto důvodů je velice nutné, abyste i po negativním výsledku preventivní prohlídky byli všímaví ke svému organizmu a v případě jakýchkoliv zdravotních problémů navštívili lékaře.

Závěrem

Máme jedno společné přání – my sdělovat a vy klienti přijímat co nejvíce nepatologických (normálních) závěrů vyšetření v naší ambulanci. K tomu přispějete nejvíce sami zdravým způsobem života s dostatkem aktivního odpočinku, pohybu, vyváženou stravou a eliminací ovlivnitelných rizik (kouření, alkohol, stresové situace). Pamatujte však také na to, co bylo řečeno výše – dnes negativní závěr už za rok být negativní nemusí, a proto čas od času něco investujte do svého zdraví.

Vyplatí se to – v řadě zemí už na to přišli.

Zdroj: http://www.mou.cz/

Související odkazy:

Manažerská prohlídka
Obsah komplexního zdravotního programu pro manažery
Nejčastější dotazy