Co obsahují preventivní prohlídky?

Máte zájem o své zdraví, snažíte se v rámci možností zdravě jíst a občas nějaký ten pohyb? Odpovědi se možná budou různit, ale vězte, že cokoli uděláte dobrého pro svou psychickou i fyzickou pohodu, vše se počítá. Již dlouho platí, že gram prevence je často víc něž kilogramy léčby. Systém preventivních prohlídek je v České republice velice dobře propracován a skládá se z preventivních prohlídek u praktického lékaře 1× za 2 roky, pro ženy u gynekologa 1× za rok a u zubaře 2× za rok (upraveno vyhláškou 70/2012 Sb , o preventivních prohlídkách).

Pravidelným absolvováním preventivních prohlídek lze včas odhalit více než 80 % nejčastějších příčin úmrtnosti a nemocnosti obyvatel naší země. Bližší dotazy se nebojte položit na tel. 387 411 287.

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky

Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je

 1. doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
 2. kontrola očkování,
 3. kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže, základní onkologické vyšetření a to spolu s poučením o samovyšetřování,
 4. vyšetření moči diagnostickým papírkem,
 5. kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou:
  1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
  2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření,
  3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,
  4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 7 písm. k) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje,
  5. u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

Související odkazy:

Praktický lékař - hlavní strana