Tělovýchovně lékařské preventivní prohlídky

Po medializované sérii náhlých smrtí bez úrazové příčiny u zdánlivě zdravých sportovců přímo při tréninku či na zápase přistoupila většina sportovních svazů k vyžadování již dříve zavedené legislativy o povinných sportovních lékařských prohlídkách.

Každý sportovec účastnící se organizovaných soutěží či patřící do nějakého oddílu by měl jednou ročně podstoupit sportovní prohlídku, kterou provádí tělovýchovný lékař.

Nejdůležitějším důvodem proč se preventivních sportovních prohlídek účastnit je požadavek posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu a zjištění i potenciálních rizik poškození zdraví vlivem sportovní aktivity a odhalení skrytých oslabení, která by mohla tyto rizika při sportování zvýšit.

Každá sportovní aktivita má různou náročnost podle svého charakteru, objemu a intenzity a může podle dalších okolností, závislých na jedinci (tělesný a psychický stav) i na vnějším prostředí (teplota a vlhkost vzduchu, srážky, rozptylové podmínky) působit na zdravotní stav sportujících příznivě nebo nepříznivě. Riziko poškození organizmu nevhodnou zátěží je nejvyšší u mládeže, ale nevyhýbá se ani rekreačním a výkonnostním sportovcům z řad dospělých. Z těchto důvodů je zákonem nařízena povinnost sportovců absolvovat preventivní prohlídku tělovýchovným lékařem.

Související odkazy:

Tělovýchovně lékařské preventivní prohlídky
Obor tělovýchovné lékařství
Legislativa
Stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství k tělovýchovným prohlídkám